Directeuren

Burgerschapsvorming, levensbeschouwing en sociaal-emotionele vorming zijn onderdeel van het curriculum op uw school.

Humanistisch vormingsonderwijs HVO is hierop een aanvulling en verrijking. Door HVO worden kinderen zich bewuster van zichzelf, ze onderzoeken welke waarden en normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen.

De HVO-docent is een vakdocent, die gedurende de werkweek op verschillende scholen één of meer lesuren HVO verzorgt. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel is het belangrijk dat u als school lesruimte beschikbaar heeft en een aantal momenten waarop de HVO-docent bij u op school welkom is.

Lees meer

Uw school heeft belangstelling om HVO-lessen te gaan aanbieden. Wat moet u dan doen?

Als u een goed beeld heeft van wat HVO betekent, is de volgende stap dat u inventariseert onder ouders hoeveel belangstelling er is. U kunt ervoor kiezen om daarvoor een presentatie door een HVO-vakdocent of regiobegeleider te laten houden voor ouders. Ook is er een proefles mogelijk voor kinderen en/of hun ouders. Die kunt u aanvragen.

Als uit de voor-inventarisatie blijkt dat er op school voldoende belangstelling is, dan doet u de officiële aanvraag bij het loket van vormingsonderwijs. Het vormingsonderwijs verzorgt voor HVO de lesaanvragen. 

Wanneer u persoonlijk contact wilt met een regiobegeleider? Dan vindt u hier meer informatie over de verschillende regiobegeleiders. 

Meer informatie over voorwaarden kunt u vinden onder, spelregels

Ons secretariaat is tijdens kantooruren bereikbaar op 030 - 76 04 812 of via HVOprimair@HVO.nl