Aanvragen

Om tot een aanvraag te komen, zijn de volgende stappen van belang:

1: Inventarisatie onder de ouders

Door middel van een (digitale) brief met uitleg + een deelnameformulier kunt u de behoefte onder de ouders inventariseren. Een bruikbare inventarisatiebrief kunt u downloaden. Eigen varianten op deze brief zijn natuurlijk ook mogelijk. Wij vragen u een kopie van deze brief op te sturen naar het vormingsonderwijs als bewijs van de gehouden inventarisatie en het vrijwillige karakter van HVO. Meer informatie vindt u op de site van het vormingsonderwijs.

2: Daadwerkelijke aanvraag via internet

Na de gehouden inventarisatie kunt u via de site van het vormingsonderwijs uw aanvraag indienen.

3: Hoe verder na het indienen van de aanvraag

Het vormingsonderwijs beoordeelt of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet en zal uw aanvraag al dan niet goedkeuren. Indien uw aanvraag goedgekeurd wordt, doet Stichting HVO Primair haar uiterste best om een vakdocent aan uw school te koppelen.