Spelregels

HVO wordt gegeven door vakdocenten, die daartoe speciaal zijn opgeleid en bevoegd. Zij voldoen aan de eisen van de Wet BIO. Alle HVO-docenten zijn in dienst van Stichting HVO Primair. De Stichting HVO Primair ontvangt daarvoor subsidie van het ministerie van OCW op basis van artikel 50/51 van de WPO.

De HVO-docenten houden hun bekwaamheid voor het verzorgen van het vak op peil door jaarlijks scholingen te volgen uit het aanbod van trainingen, cursussen of workshops en door het volgen van intervisie met collega's uit dezelfde regio.

Er zijn ongeveer 140 HVO-docenten in het land, verdeeld over een aantal regio's. Elke regio kent een regiobegeleider die verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de docenten. De meeste HVO-docenten zijn gedurende de week werkzaam op verschillende scholen. Het aantal groepen dat zij per school hebben, kan ook uiteenlopen.

Wat mag u van de HVO-docent verwachten?

 • De HVO-docent houdt rekening met tijden, regels en gebruiken in uw school.
 • Wanneer een les onverhoopt niet door kan gaan, b.v. door ziekte van de docent, wordt u daar zo snel mogelijk van in kennis gesteld.
 • Wanneer de afwezigheid van de HVO-docent langer gaat duren, neemt de regiobegeleider contact met u op. Deze regiobegeleider gaat proberen om vervanging te regelen.
 • De HVO-docent houdt u periodiek op de hoogte van de thema's van de lessen.
 • De HVO-docent houdt contact met de groepsleerkracht, zodat u zicht houdt op wat er in de lessen gebeurt.
 • Voor zover het beroepsgeheim het toelaat, houdt de HVO-docent de groepsleerkracht op de hoogte van ingrijpende gebeurtenissen of informatie.
 • De HVO-docent kan, op verzoek van de school, aansluiten bij thema's die in school behandeld worden.

Wat verwachten wij van u?

Als u HVO-lessen op uw school wilt laten verzorgen, zijn daar enkele voorwaarden aan verbonden:

 • U doet een aanvraag bij het vormingsonderwijs.
 • Uw aanvraag wordt goedgekeurd.
 • U krijgt een HVO-docent toegewezen.
 • In overleg met de HVO-docent kiest u de uren en dagen onder schooltijd, waarop HVO gegeven zal worden.
 • De school zorgt voor een veilige en werkbare ruimte met bij voorkeur een digibord, met passend meubilair, waar de lessen niet gestoord worden.
 • De HVO-docent is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de les. De school kan geen eisen stellen m.b.t. de inhoud van de HVO-les. In overleg is echter veel mogelijk.
 • De school brengt de HVO-docent tijdig op de hoogte wanneer een les eenmalig niet door kan gaan, b.v. door een sportdag of schoolreisje.
 • De school organiseert geen (tijdelijke) andere activiteiten op het tijdstip van HVO.
 • Een les HVO duurt drie kwartier. Deze tijd is bedoeld voor HVO. Het is niet de bedoeling dat de groepsleerkracht deze tijd benut door (een aantal) leerlingen uit de HVO-les te halen voor andere activiteiten, want dat verstoort de continuïteit van de lessen.
 • De HVO-docent wordt op de hoogte gehouden van ontwikkelingen die de school en/of leerlingen betreffen, voor zover de HVO-docent daar direct mee te maken heeft.

Een goede verstandhouding begint met goede communicatie. Mochten er problemen ontstaan, dan is het belangrijk dat er goed gecommuniceerd blijft worden. Wanneer u en de HVO-docent van uw school er samen niet uitkomen, kunt u of de leerkracht contact opnemen met de regiobegeleider. Ook kunt u een klacht indienen.
De namen en telefoonnummers van de regiobegeleiders vindt u op de pagina organisatie.