Groepsleerkrachten

Vragen

Meester, gelooft u in God? Waarom gaat mijn oma dood? Waarom heeft de één veel geld en de ander niet? Waarom pesten ze mij?

 

Dat zijn zomaar wat vragen die kinderen kunnen stellen en waar u niet meteen een antwoord op hebt, maar die voor kinderen wel belangrijk zijn en die u dus weleens aan de orde zou willen stellen in de klas. Sowieso reikt uw leeropdracht verder dan alleen rekenen en taal: u heeft ook taken op het gebied van levenskunst en burgerschap: kinderen leren omgaan met zichzelf en hun omgeving: vriendjes en vriendinnetjes, familie, buren, de samenleving en natuur en milieu.

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) kan u daarbij helpen. Gedurende drie kwartier in de week volgen de kinderen in uw groep HVO als zij daarvoor gekozen hebben. HVO heeft als doel kinderen te leren omgaan met zichzelf en met hun omgeving. De onderwerpen van de lessen sluiten aan op de beleving van de kinderen en kunnen gaan over gevoelens, vriendschap, familie en pesten. HVO baseert zich daarbij op humanistische uitgangspunten en mensbeelden, maar is godsdienstig neutraal. Hier vindt u meer informatie over het vak HVO en de humanistische achtergronden.

Hoewel de vakdocent HVO zelf verantwoordelijk is voor de lessen en de onderwerpen, mag u erop rekenen dat hij/zij u op de hoogte houdt over de lessen en wat daarin gebeurt. Omgekeerd is het voor de vakdocent belangrijk om te weten wat er speelt in uw groep en bij uw kinderen, zodat hij/zij daar adequaat mee kan omgaan. Wellicht heeft u wensen ten aanzien van de onderwerpen, te meer omdat de doelstellingen van HVO aansluiten bij een aantal primaire lesdoelen van het primair onderwijs. U kunt die rustig voorleggen aan de vakdocent om te zien wat mogelijk is.