Stichting HVO

Stichting HVO heeft vanaf haar oprichting op 5 november 1979 als hoofddoel gehad humanistisch (levensbeschouwelijk) vormingsonderwijs (hvo) in het openbaar onderwijs structureel mogelijk te maken door leraren voor het vak op te leiden, de inhoud van het vak te ontwikkelen, te verdiepen en te verbreden en de (financiële) randvoorwaarden toereikend te doen worden voor een verantwoord aanbod van het vak in het openbaar onderwijs. Adequate financiële randvoorwaarden zijn  in 2017 voor hvo in het openbaar basisonderwijs tot stand gebracht, na een politieke lobby van 17 jaar. De mogelijkheid om deze randvoorwaarden ook tot stand te brengen voor hvo in het openbaar voortgezet onderwijs is daarmee tevens sterk vergroot.

De inhoudelijke verdieping en verbreding van humanistische vorming is jarenlang sterk bevorderd door de inhoudelijke medewerkers, waaronder een bijzonder hoogleraar hvo (hvo als burgerschapsvorming) en een lector bildung en levenskunst (hvo als persoonsvorming). Een inhoudelijke medewerker heeft in 2022 een promotieonderzoek naar de onderwijspraktijk van het vak hvo in de openbare basisschool afgerond. Het bestuur van Stichting HVO heeft structurele inhoudelijke ontwikkeling sterk gestimuleerd en er zelf richtinggevend aan bijgedragen.

De reputatie van een irregulier vak als hvo bij ouders, leerlingen (en scholen) is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de vakleraren en die is weer gerelateerd aan de kwaliteit van de lerarenopleidingen. Dat ouders hier als eerste genoemd worden, heeft als reden dat zij een wettelijk recht op aanvullende levensbeschouwelijke vorming in de openbare school hebben. Deze vorming mag de openbare school zelf vanwege de scheiding van ‘kerk en staat’ principieel niet verzorgen.

Stichting HVO is sinds 2011 formeel een rechtspersoon voor hoger onderwijs (BRIN 30KV). Het ‘ideaal’ is steeds geweest, dat Stichting HVO als ‘Hogeschool voor Humanistische Vorming (HHV)’ op langere termijn zou beschikken over drie geaccrediteerde en inhoudelijk op elkaar afgestemde lerarenopleidingen in deeltijd: een hbo-bachelor Humanistische vorming en Levensbeschouwing (HL) voor het basisonderwijs, een hbo-master HL voor het basisonderwijs en een hbo-master HL voor het voortgezet onderwijs. Laatstgenoemde hbo-master is gerealiseerd  (Croho 70145). De accreditatietermijn loopt tot 28 juli 2022. Meer informatie leest u hier.

Accreditatie

Op grond van de geaccrediteerde hbo-master HL is Stichting HVO een rechtspersoon voor hoger onderwijs. Deze accreditatie kan verlengd worden als er wegen gevonden kunnen worden om deze lerarenopleiding te continueren vanaf het studiejaar 2022-2023. De status van hogeschool kan tevens behouden blijven met een eventueel nieuwe, geaccrediteerde bachelor. Het bezit van de hogeschoolstatus is bevorderlijk voor mogelijke nieuwe opleidingen.

Samenwerkingsconvenant met de UvH.
In de jaren negentig van de vorige eeuw is onder het toenmalige bestuur van Stichting HVO een gesubsidieerd experiment uitgevoerd om een lerarenopleiding hvo van de eerste en tweede graad voor het voortgezet onderwijs te kunnen aanbieden. Het experiment bleek onvoldoende geslaagd om de subsidie daarvoor verlengd te krijgen. Het bestuur heeft vanaf 2000 samen met de UvH een nieuwe, verbrede opleiding van de eerste graad vorm en inhoud doen geven. De samenwerking met de UvH werd in 2000 in een convenant vastgelegd. In het voorjaar van 2017 werd het samenwerkingsconvenant aangepast aan de huidige mogelijkheden. Leidend was dat zo lang mogelijk vakleraren levensbeschouwing en burgerschap vanuit humanistisch perspectief (HL) op hoog niveau moesten kunnen worden opgeleid, Vanzelfsprekend op verantwoorde wijze.

Vanaf 1980 heeft Stichting HVO subsidie van de rijksoverheid ontvangen voor het mogelijk maken van humanistisch vormingsonderwijs (hvo) op verzoek van ouders in het openbaar onderwijs. Deze subsidie dreigde door veranderde wetgeving in de jaren negentig van de vorige eeuw te worden beëindigd. De oplossing werd gevonden door de subsidielijn te laten lopen via het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS). Van 1 januari 1999 tot 1 januari 2014 zijn de activiteiten van Stichting HVO ‘huishoudelijk’ (niet ‘ inhoudelijk’) onderdeel geweest van APS. Door opnieuw veranderde wetgeving per 1 januari 2014 moesten alle gesubsidieerde activiteiten van APS worden afgebouwd en daarmee ook de activiteiten van Stichting HVO.

Wat te doen bij klachten?

Als je een klacht hebt over de (inhoud van de) opleiding, of de dienstverlening, of de medewerkers van Centrum Humanistische Vorming, dan kun je in dit document lezen hoe je een klacht kunt indienen.