Voorbeelden uit de praktijk

Samenwerken

Kinderen van groep 7 zitten in een groepje van vier bij elkaar. Ze hebben samen een groot tekenblad. Hierop wordt door elk kind sterretjes getekend, deze moeten ze uiteindelijk met elkaar verbinden zonder dat ze het pad van de ander doorkruizen. 

Binnen- en buitenkring

Kinderen van groep vijf/zes zitten in een binnen- en buitenkring met de gezichten naar elkaar toe. Ze beantwoorden vragen uit een envelop met het thema vriendschap. Ze gaan met elkaar in gesprek over de vraag en op een teken van de docent schuiven ze in de buitenkring een plaatsje op.

Dilemma

Kinderen worden in groepjes verdeeld en bespreken het volgende dilemma: De pen van de meester is gestolen. Jij hebt gezien dat je beste vriend dat heeft gedaan. De meester vraagt aan de klas of iemand er iets van weet. Wat doe je, klik je of lieg je tegen de meester?

Debat

Groep acht doet een lagerhuisdebat over de stelling: je moet altijd zeggen wat je denkt.

Documentaire

Kinderen kijken naar een filmpje over een kind dat gepest wordt. Ze schrijven daarna een brief aan het meisje om haar een hart onder de riem te steken en adviezen te geven over hoe ze ermee om kan gaan.

Uitbeelden

Kinderen schrijven een kerstverhaal over een oude zwerver die helemaal alleen is met kerst en proberen zich voor te stellen hoe dat moet zijn. Het eigen verhaal wordt in de vorm van toneel in groepjes voorgedragen.

Uitwisseling

Kinderen uit groep acht schrijven een anonieme brief aan een gedetineerde met vragen over het leven in de gevangenis. Door bemiddeling van de hvo-leerkracht gaan de brieven naar een gevangenis, waar de humanistisch raadsvrouw ze verdeeld onder gedetineerden, die een brief terug schrijven. De brieven worden in de klas besproken en de kinderen schrijven een bedankbriefje met een tekening erbij terug.

Leraar 24

Een filmpje uit de praktijk:

Enkele reacties van kinderen

Ik vond het superleuk om te ontdekken wat ik wel of niet mag
Eline, groep 5
Als ik de baas ben van deze school dan moet iedereen lief zijn tegen elkaar
Amy, groep 5
Dat vind jij, maar iemand anders vindt iets anders
dialoog in groep 3
Het leven is niet eerlijk, maar je kunt het wel een beetje eerlijker maken
Danto, groep 8
Ik heb geleerd dat iemand niet moet vooroordelen
Suus, groep 7
Wat heftig, meester!
Sophie, groep 8 over de brief van de gedetineerde