Voor wie is HVO?

Iedereen

Omdat het om algemene morele vorming gaat en over onderwerpen die ieder kind raken, is HVO in principe geschikt voor elk kind, ongeacht de eigen levensovertuiging of die van de ouders.

Waar dat aan de orde is, kan wel gesproken worden over de verschillende levensovertuigingen en kan aandacht besteed worden aan godsdienstige gebruiken, feesten en rituelen, echter vanuit een godsdienstig neutrale positie. Wel is wederzijdse levensbeschouwelijke tolerantie een belangrijke voorwaarde voor HVO-lessen.

Het kan zijn dat een bepaald lesonderwerp (bijvoorbeeld pesten, omgaan met de dood of seksualiteit) voor een kind gevoelig ligt vanwege persoonlijke of godsdienstige achtergronden. In dat geval zal de HVO-docent in overleg met de groepsleerkracht een maatwerkoplossing bedenken.

De kinderen krijgen geen huiswerk, toetsen of cijfers bij HVO, maar wel wordt van ze verwacht dat ze actief en gemotiveerd meedoen, net als in de gewone lessen. Hoewel HVO vrijwillig is, is het niet vrijblijvend: het is onderwijs en de kinderen die het hebben gekozen volgen het in principe het hele jaar.