Penningmeester voor het bestuur

Goed leren omgaan met jezelf en met anderen. Dat is waar Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) over gaat. Stichting HVO Primair is verantwoordelijk voor het verzorgen van HVO in het openbaar primair onderwijs. De stichting is werkgever voor zo’n 135 vakleerkrachten in heel Nederland.

We zoeken een penningmeester die, naast een goed gevoel voor cijfers, kinderen vanuit Humanistisch perspectief vormingsonderwijs gunt.  

Profielschets penningmeester

 
De penningmeester heeft:

 • affiniteit met de doelstelling van de stichting(en);
 • affiniteit met het humanistisch gedachtegoed en/of humanistisch vormingsonderwijs;
 • ervaring met financieel beheer en toezicht;
 • bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten op tactisch en strategisch niveau;
 • het vermogen afstand te bewaren tot de professionele organisatie en het operationele beleid;
 • het vermogen te fungeren als klankbord voor de directeur en andere bestuursleden;
 • voldoende beschikbare tijd en aandacht.

Een pré:

 • is bekend met of is actief geweest in het politieke speelveld waar HVO zich in beweegt.

Taken:

 • kritisch sparringpartner zijn van de directeur HVO Primair op het gebied van begroting, financieel beheer en jaarrekening;
 • financieel toezicht op beide stichtingen, tevens uitvoerend voor Stichting HVO;
 • voorbereiden en bijwonen van de ongeveer 5 bestuursvergaderingen per jaar, die afwisselend online en fysiek in Utrecht plaatsvinden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Hermien Bouwknegt, vicevoorzitter HVO Primair, Hbouwknegt@hksb.nl