Voorzitter voor het bestuur

Goed leren omgaan met jezelf en met anderen. Dat is waar Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) over gaat. Stichting HVO Primair is verantwoordelijk voor het verzorgen van HVO in het openbaar primair onderwijs. De stichting is werkgever voor zo’n 135 vakleerkrachten in heel Nederland.

Wegens vertrek van onze huidige voorzitter zijn we op zoek naar versterking van ons bestuur.

Profielschets voorzitter


De voorzitter heeft:

 • affiniteit met de doelstelling van de stichting(en);
 • affiniteit met het humanistisch gedachtegoed en/of humanistisch vormingsonderwijs;
 • communicatieve en representatieve kwaliteiten om als boegbeeld HVO binnen en buiten de organisatie te vertegenwoordigen;
 • bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten op tactisch en strategisch niveau;
 • het vermogen afstand te bewaren tot de professionele organisatie en het operationele beleid;
 • het vermogen te fungeren als klankbord voor de directeur en andere bestuursleden;
 • voldoende beschikbare tijd en aandacht.

 Een pré:

 • is bekend met of is actief geweest in het politieke speelveld waar HVO zich in beweegt;
 • ervaring met en visie op organisatieontwikkeling.

 Taken:

 • periodiek overleg met de directeur;
 • leiden van het bestuur;
 • voorbereiden en de leiding nemen bij de 5 bestuursvergaderingen per jaar, die afwisselend online of fysiek in Utrecht plaatsvinden;
 • de verschillende bestuurstaken coördineren en de uitvoering controleren;
 • vertegenwoordigen van de organisaties binnen en buiten de Humanistische en andere levensbeschouwelijke vormingsorganisaties;
 • eens per jaar, samen met de directeur, de organisatie vertegenwoordigen bij een OR-overleg.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Hermien Bouwknegt, vicevoorzitter Stichting HVO Primair, Hbouwknegt@hksb.nl