Wat geef ik mijn kinderen mee?

Wat geef ik mijn kinderen mee?

Handreiking Kinderen en Racisme

Deze handreiking is bedoeld om racisme op een goede manier met kinderen bespreekbaar te maken. Maar veel belangrijker is nog wat we daarmee willen bereiken. Natuurlijk willen we een samenleving zonder racisme. Maar wat is dat dan voor samenleving? Waar willen we naar toe?

Volgens ons moet dat een inclusieve samenleving zijn. Dat is een samenleving waarin je jezelf kunt zijn, en goed kunt samenleven met anderen die mogelijk van je verschillen, elk met zijn of haar eigen godsdienst, huidskleur, seksuele oriëntatie, politieke voorkeur etc. Een samenleving gebaseerd op fundamentele mensenrechten. Om daar te komen is nodig dat kinderen leren leven op basis van democratische grondwaarden: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dat ze leren dat je anders mag zijn, en dat we dat dus hebben te respecteren. Het leren tegengaan van racisme is daarvoor een hele belangrijke stap, en deze handreiking helpt daar bij.

In de handreiking staat goed onderbouwde informatie over racisme en leggen we uit wat het verschil is tussen allerlei veel gebruikte begrippen (racisme, discriminatie, vooroordelen, witte privilege, etc.). Ook staan er leerdoelen in die onderwijzers kunnen gebruiken, tips voor uzelf om uw eigen beelden over racisme te onderzoeken, en uiteraard allerlei lees-, kijk- en doe-tips om met kinderen te doen. De handreiking is op school te gebruiken, maar ook gewoon thuis aan de keukentafel.

Op de website van het humanistisch verbond kun je de handreiking downloaden.

Verder lees je op de website van het humanistisch verbond wat wij onze kinderen nog meer meegeven.