Brieven aan de minister president

Een brief aan premier Rutte

Op de persconferentie van 19 mei jl. nodigde premier Rutte kinderen en jongeren uit om met ideeën te komen hoe we samen de corona konden bestrijden. Dat bracht mij op het idee om kinderen uit groepen zeven en acht een brief te laten schrijven aan de premier met daarin wat ze goed vonden van de maatregelen en wat beter zou kunnen. Ik heb al enkele jaren een briefschrijfproject met een gevangenis, waarbij kinderen brieven schrijven aan gedetineerden en ik heb ontdekt dat ze het leuk vinden en leerzaam om brieven aan volwassenen te schrijven en zoiets te ontdekken van de grote wereld buiten hun eigen leven.

De lesopbouw was als volgt: ik heb eerst het fragment laten zien waarin de premier de vraag stelde aan kinderen en vervolgens gevraagd wat je zou kunnen doen en wat je tegen de premier zou willen of kunnen zeggen. Wat vonden jullie van de coronamaatregelen? Daarna heb ik ze in kleine groepjes lijstjes laten maken van wat ze goede en minder goede maatregelen vonden en waarom. Welk advies zou je dan willen geven aan premier Rutte? Daarna gingen ze in klad een brief schrijven waarbij ik een voorbeeld had gemaakt van de aanhef en de afsluiting. Vervolgens schreven ze de brief op hvo-papier en de anderen maakten er een tekening bij. In andere groepen was er voor de vakantie te kort tijd om de adviezen ook in een persoonlijke brief te zetten, dus die heb ik samengevat en voorzien van een toelichtende brief opgestuurd naar de premier, samen met de originele brieven en tekeningen.

Ik kreeg enkele weken later het volgende antwoord van een medewerker van de premier:

Geachte heer De Wit,

De minister-president heeft mij gevraagd uw leerlingen hartelijk te bedanken voor al hun brieven, tekeningen en adviezen. Het is erg goed om te zien dat zoveel kinderen meedenken hoe we samen het virus onder controle kunnen houden. De minister-president roept hen op om zo door te gaan en hun stem te laten horen binnen hun gemeente, op school, in de wijk of de sportclub. Alleen samen, met jong en oud, kunnen we deze coronacrisis onder controle houden.

Nogmaals dank voor alle goede inzendingen van uw leerlingen.

Met vriendelijke groet,

Communicatie Algemeen Regeringsbeleid,

D. Mingelen

Mooi meegenomen is dat de premier nu als het goed is, ook weet wat hvo is ;-)
Bijgaand een brief als voorbeeld van drie meisjes uit groep 7 van de Essesteijnschool.

Jos de Wit

HVO docent regio Groene Hart aan Zee