Meerwaarde voor scholen

HVO sluit in veel opzichten aan op de kerndoelen van de school, zoals weergegeven in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Dit geldt met name voor de kerndoelen 34 t/m 39:

  • zorgen voor eigen en andermans lichamelijke en psychische gezondheid;
  • sociale zelfredzaamheid;
  • democratisch burgerschap;
  • respectvol gedrag binnen waarden en normen;
  • respectvol omgaan met andere levensbeschouwingen;
  • zorg voor het milieu.

Hoewel de HVO-leerkracht een autonome opdracht heeft, is het van belang dat er afstemming plaatsvindt tussen de school en de vakleerkracht. Als de school bijvoorbeeld een milieuproject heeft, kan de HVO-leerkracht in de lessen van die week daar ook aandacht aan schenken. Als de school geen lesmethode heeft over seksuele voorlichting, kan de HVO-leerkracht daar in overleg met de groepsleerkrachten aandacht aan besteden. Zo kan er een goede samenwerking ontstaan met betrekking tot de vorming van kinderen: een win-win situatie dus. 

Folder HVO

U kunt hier klikken voor de pdf-versie van de folder "Zichtbaar HVO op de openbare basisschool".