Filosofie

Filosofie en humanisme

Het humanisme gaat ervan uit dat mensen zelf kunnen en moeten nadenken om tot een goed leven te komen. Daarom maakt het humanisme en HVO gebruik van de filosofie als activiteit om antwoord te krijgen op de grote vragen.

  • Wie zijn wij?
  • Hoe zit de wereld in elkaar?
  • Hoe moeten we keuzes maken in het leven?
  • Hoe moeten we met elkaar samenleven?


In het bijzonder de klassieke levensfilosofie, de ethiek, de filosofie van Renaissance en Verlichting en het existentialisme van de 20e eeuw zijn filosofische stromingen die veel bijgedragen hebben aan de humanistische levensbeschouwingen en in het HVO vak.

Belangrijke filosofen zijn Socrates, Aristoteles, Epicurus, Seneca, Erasmus, Montaigne, Spinoza, Voltaire, Diderot, Jaspers, Sartre, Hannah Arendt, Martha Nussbaum en Fernando Savater. Wilt u meer weten? De humanistische canon geeft een uitgebreid overzicht van filosofen die een bijdrage hebben geleverd aan het humanisme.

Omdat het stellen en bespreken van vragen zo belangrijk is voor het humanisme, spreekt het vanzelf dat ook de HVO-lessen veelvuldig gebruik maken van de diverse methoden voor filosoferen met kinderen. Juist het stellen van denkvragen in een klasstructuur, waar niet meteen een pasklaar antwoord op bestaat, stimuleert kinderen om zelf na te denken en meningen te vormen.